Contoh Geguritan Tema Pendidikan

Posted on

1. “GURU KANG SEJATI”

Geguritan Imam Khotib Utomo

Aku rumangsa bodho
Ilmu wis cumepak
Ora ana sing jodho
Nagih marang pangeran kang kumebak

Nanging aku ora bodho
Ilmu sing dak tampa
Dak aturake marang wong kang kurang begja
Bisa nampa lan ngaturna

Aku dudu wong pinter
Aku uga dudu wong cerdas
Ananging………
Aku manungsa kang duweni pangrasa
Alamku lan agamaku
Dak sawang ilmu ing jero atiku

Aja rumangsa pinter
Yen awakmu ora tau bodho
Anane wong bodho
Nambahi rasa ana ing donnya

Pinter
Saiki akeh wong sing minteri
Pinter akale nanging ala kelakuane
Saiki akeh uwong kang keminter

Pintere manugsa
Mung pinter sadarma
Pintere ilahi
Pinter kang sejati

Aku kepingin???
Duweni guru kang duweni ilmu sejati
Apa bae piwulangmu bakal dak lakoni
Dak enteni tekamu nganti tekane pati!!!
Sekolah

Mangkat esuk esuk mruput
Sarapan teh sak sruput
Sangu kacang godhog sak jumput
Minyak wangi sak semprotan ora luput

Sekolah diterke bapak utawa ibu
Lingguh ning mburi karo sedeku
Arep ketemu konco koncoku
Sing selak kangen karo aku

Tekan kelas lingguh anteng ngedhep buku
Sauntara wektu, aku krungu bel mlebu
Bu guru rawuh siap nyampekne ilmu
Kanggo para murid sing kerep ora nggugu
Wis telung taun aku golek ilmu
Ning sekolah sing saben dina dadi tujuanku
Tinggal pirang sasi aku nglakoni ujianku
Sing bakal nemtokake gegayuhanku

Tinggal sedelo aku ketemu para kancaku
Sing saben dina ngguya ngguyu
Tinggal sedelo aku ketemu para guruku
Sing menehi nasehat kanggo aku

2. “Guru”

Ing papan iki aku ngenteni
sliramu sing tak kurmati
ora lali
aku saka ngomah wis nganggo minyak wangi

Guru
awakmu pancen pantes digugu lan ditiru
lakumu ora kesusu
isa gawe tuladha kanggo awakku

Gunemanmu alus ngandhut ilmu
aku ning kene mung iso tiru-tiru
amarga sliramu sugih ilmu

Matur nuwun guru
panjenengan ora wegah ndidik aku
marai aku ben nduweni kepinteran
sliramu ndidik aku ben iso sopan

3. “ARTI TEKAMU”

Ing petenge arah lan langkahku iki
Panjenengan dados srengenge kangge uripku
Menehi sumunar cahya kanggo kabeh pengarepan
Panjenengan madhangi lurung-lurung kang buntu
Liwat sorotan cahya kang metu saka swara lan tuturmu

Ing kelas kang ayem tentrem iki
Aku nangkep artine panguripan
Mung marang panjenengan gegayuhan dipun taruhaken
Lan marang panjenengan pengarep kang luwih becik
Panjenengan Kang nemtokake nasib bangsa Paduka
Boten mokal kagem panjenengan
Mujudake generasi emas bangsa kang gemebyar ing pepeteng

Saben dina panjenengan nindakake kagiyatan mulya iki
rasa sabar uga rasa ikhlas ndampingi saben dina
sakabehe ing donya ora bisa mbales jasamu
yaiku jasamu kang iso nggawe bintang ing pepeteng
kita ora bisa ngganti jasamu karo opo bae
Nanging, kita bakal nggawe panjenengan bangga
Jasamu bakal kita pangeti sajrone uripku
bakal kita pengeti ing sajroning ati
lan ora bakal lebur dening puteran wektu

matur nuwun sanget, guru ingkang kula tresnani
Tanpa panjenengan bakal peteng ……
lan amarga panjenengan urip dadi migunani
Cita Citaku

Esok awan wengi aku sinau
Kanggo nentoake cita-citaku
sedurung turu kula sinau
tangi turu kula nggih sinau

kula sinau sedina-dina
Nggo nyenengake wong tuwa
Ingkang sampun ndonga’aken kula
Supados nggapai cita – cita

Oooh… gusti
Paringana rido awak kula
Supados kula saged bakti negri
Adohana kulo saking godaan setan

Oooh.. gusti
Paringana kesametan wong tuwa kula
lan paringana kesehatan wong tuwa kulo
supados saged mriksani kulo sukses

4. “SENAJAN KETO NAKAL”

Senajan nyekel buku wae ngantuk
Gayane nyekel rokok neng ngarep kanca-kanca
Ben diarani sangar
Metu bengi-bengi jalan-jalan karo pacar
Ben diarani payu
Nanging ana krenteg atine
Pengen banget bisa sukses
Isa oleh ipk kumlot
Isa gage olih kerja sing bener
Kuwi awakmu nang
Kang ora bisa nahan nafsu senenging donya
Nanging aku salah
Awakmu iki
Saiki wis isa nahan nafsu senenging donya
Lan padhanging donya isa katon ing mripatmu

-Intan Nukhi Adhiya

5. “SEKOLAHKU”

Sekolahku..
Anggonku ngudi ilmu
Anggon konco-koncoku ngudi ilmu, lan
Anggon guru-guruku menehi ilmu

Sekolahku..
Saben dina aku tumeka
Nitih sepeda
Mangkat isuk mulih awan
Mengkono saben dinane

Sekolahku..
Ora bosen aku tumeka
Kanggo ngudi ilmu,
Kanggo nggolek prestasiku,
Kanggo mbesok masa depanku

6. “SEKOLAHKU”

Bangunanmu kang megah
Madeg sakulone alun-alun Purbalingga
Dadi tujuwane siswa-siswa
Sing arep golet ilmu kanggo sangu tuwa

Saben dina
Aku tansah ana njero ruanganmu
Ngrungokake piwulange bapak ibu guru
Apa sing kudu digugu lan ditiru

Tambah dina tambah marem atiku
Sekolah neng SMA Negeri Satu
Sing kawentar gurune
Sing kawentar prestasine

Gambar Gravatar
Dimulai dari nol, tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Terus mencoba maju untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat dan berguna untuk yang lainnya. Tidak ada yang tidak mungkin, karena itu saya akan tetap mencoba.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.