Contoh Geguritan Tema Agama

Contoh Geguritan Tema Agama

1. “PITUTUR SAKA SIMBAH”

Kowe kuwi

Manungsa Gusti kang Maha Suci

Putu kang dakarep-arepake

Dening simbah sing tuwa iki

Putuku

Kowe kudu eling

Marang Gusti kang Murbeng Dumadi

Tansah ngibadah awan wengi

Salat lima wektu kudu ditepati

Donga uga kudu diwiwiti

Kanthi panjaluk sing dipengini

Kabeh mau

Kanggo sangu urip

Urip kepenak, mlebu swarga

One Response

  1. paket wisata dieng September 19, 2017

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.