Contoh Geguritan Tema Bencana Alam

Contoh Geguritan Tema Bencana Alam

1. “ALAMKU”

alamku tansah nelangsa..
amarga menungsa..
kabeh wit ditegori..
nganti padha gundul kabeh..

sitine padha nangis..
amarga kepanasan..
amarga ora ditutupi..
karo kabeh wit..

kabeh wit padha gundul..
ayo menungsa sadar!!
padha ijoni wiit witan..
supaya alam ora nelangsa..

2. “KASADARAN MANUNGSA”

Srengenge, teka lan lunga sabendina
Madhangi kahanane bumi
Larakan uwut sing kleleran
Kali sing reged
Lan polusi sing mumbul-mumbul ing endi wae

Manungsa, lalai lan sakarepe dhewe
Ngobong lan ngerusak alam
Tansah njupuki lan ngerebut
Tanpa nggatekake akibate

Alam murka
Dheweke wadul marang Gusti ingkang Maha Agung
Sahengga akeh bencana sing padha teka
Ngganjar para manungsa lan ngrebut kabeh darbeke

Manungsa, bocah-bocah utawa uwong tuwa
Sadhara marang tingkahmu
Ayo jaga lan tresnani bumi iki
Kanggo masa depang kang luwih raharja

One Response

  1. Relawan June 17, 2016

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.