Contoh Geguritan Tema Guru

Posted on

kumpulan geguritan bahasa jawa bertema guru

1. “GURUKU PEPUJANKU”
(Dwi Siswantoro)

Guru…
Mung sliramu sing dadi pepujanku
Paring ilmu ora nyawang wektu
Aku ora bakal lali marang kabeh jasamu

Guru…
Swaramu tansah dak elingi
Pituturmu ora bakal dak lali
Ndadekna aku manungsa sing migunani

Guru…
Wayah esuk sliramu teka
Panase srengenge ora ndadekna sungkawa
Esem lan donga ndandekna aku mangerti donya

Guru…
Kesele ragamu ora dirasa
Laraning atimu tansah ditampa
Nanging sliramu tetep sareh uga prasaja

Dhuh guru…
Guruku ditiru, ora ditinggal turu
Guruku digugu, ora banjur diguyu
Hey ngertia!
Ditiru solah bawane, lan digugu pitutur becike
Nanging kasunyatane?

Aku kelingan pituture para pujangga
Ing ngarsa sung tuladha,
Ing madya mangun karsa, lan
Tut wuri handayani
Mugia guru pinaring berkahe Gusti kang murbeng dumadi

Guruku Pepujanku…
Ora ana piwales sing bisa ngganteni
Kabeh kuwi wujud ikhlasing ati
Aku mung bisa matur, gunging panuwun kanggo dwija sejati

2. “GURUKU”

Guruku
panjenengan seng mbimbing lan didik kula
tekan seng mboten ngerti dados ngeri
tekan seng ora iso dadi iso
nasehate panjenengan seng tak ilingi

matur suwun guru
panjenengan pahlawan ning uripku
aku ra bisa mbales jasane panjenengan
aku mung bisa ndunga marang gusti allah

3. “PAMULANGAN”

Jare simbah aku kudu sekolah
Kareben dadi bocah genah mrenah ora nggladrah

Jare rama ibu aku kudu sregep mangkat
Kareben dadi wong pangkat urip ora kesrakat mlarat

Jare bapak ibu guru aku kudu sinau
Tambah ilmu
Kareben kelakon kabeh kang tinuju

Nanging
prakanca,

coba delengen kahanan nyata
apa isih bisa pamulangan kang ana dadekake urip tumata
pamulangan kang tanpa tuladha
pamulangan kang kasatan piwulang
pamulangan kang ngajarake angka-angka wuta
siji lan siji ana pira?
Jare anut kang duwe kersa
Jan ora weruh subasita, trapsila, apa maneh tata krama
lali dosa…
kabeh lurung binarung kumalungkung
pamrih pamuji siji
Pamulangan ora aweh pepadang
Simbah,
Nyuwun pangapunten
Kula mboten kepingin dados dokter
Jalaran duite bapak mboten wonten sakoper

Rama,
Nyadong duka
Kulo mboten kapilut drajat pangkat
Jalaran ajrih sumpahing rakyat
Kang panggah mlarat sekarat

Bapak ibu guru,
Nyuwun donga pangestu
Mugi-mugi sedaya ilmu saged dados sangu

Gambar Gravatar
Dimulai dari nol, tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Terus mencoba maju untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat dan berguna untuk yang lainnya. Tidak ada yang tidak mungkin, karena itu saya akan tetap mencoba.

2 thoughts on “Contoh Geguritan Tema Guru

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.