Contoh Geguritan Tema Pahlawan

Posted on

Contoh Geguritan Tema Pahlawan

1. RADEN AJENG KARTINI”
(Fauziah Isnaini)

Sanajan panjenengane wanita
Nanging gelem rekasa
Sanajan dipingit wong tuwa
Atine tetep mbela
Mbela kaum wanita
Aja nganti kalah prakosa

Jejere wanita
Kudu tetep siyaga
Ngowahi nasibe bangsa
Nurunake nasibe bangsa
Duwea wawasan kang jembar
Kanggo nggayuh lintang kang sumunar

2. “Pahlawanku”
(R. Tantiningsih)

Pahlawanku
Wutahing ludirmu
Nyiram ibu pertiwi
Nadyan sang ibu
Kudu muwun sedhih
Karajang-rajang manahe
Karujit-rujit rasa pangrasane

Pahlawanku
Mugya Gusti paring nugraha
Semana gedhene bektimu
Jiwa raga, bandha donya
Tanpa sisa
Amung siji pangajabmu
Merdika

3. “PAHLAWAN”
(Rono)

pahlawan, sliramu dadi dalan kemerdekaan
tadah awak ora wedi marang kematian
nyowomu kanggo pondasine kebebasan
kanggo rakyat saking cengkramane penindasan

pahlawan, awan bengi nantang maut
ngalawan misil misil kang semrawut
kabeh lawan koe ajak gelut
ra peduli najan awak podo benjut

pahlawan, semangatmu koyo geni
ngobong kabeh pasukane kompeni
kanggo njaga lemah kang ditresnani
Indonesia merdeka, Indonesia di ormati

pitulas agustus taun papat lima
opo sing diimpike dadi nyata
saiki indonesia wes merdeka
pahlawan, perjuanganmu ra sia-sia

Indonesia merdeka !!!
Indonesia merdeka !!!
kabeh mergo perjuanganmu
pahlawanku

4. “PAHLAWANKU”
(R. TANTININGSIH)

Pahlawanku
Wutahing ludirmu
Nyiram ibu pertiwi
Nadyan sang ibu
Kudu muwun sedhih
Karajang-rajang manahe
Karujit-rujit rasa pangrasane

Pahlawanku
Mugya Gusti paring nugraha
Semana gedhene bektimu
Jiwa raga, bandha donya
Tanpa sisa
Amung siji pangajabmu
Merdeka

5. “KARTINI”

Kartini …
Sapa kang ora kenal panjenengan
Pahlawan kang mbela kaum wanita
Pahlawan kang berjuwang nentang paugeran walanda
Kartini …
Sanajan tinitah dadi priyayi
Duweni trah bangsawan
Kartini mbela emansipasi wanita
mbela rakyat jelata

Kartini …
Wulan April iki dadi seksi
lelabuhanmu kang misuwur tumrap bangsa Indonesia
Habis Gelap Terbitlah Terang
dadi bukti masa perjuwangan
Kutha Jepara dadi papan panggonan ngukir sejarah wanita

Kartini …
amarga jasamu
wanita eropa lan wanita pribumi
dadi duweni hak kang padha
duweni hak pikantuk pendidikan

Gambar Gravatar
Dimulai dari nol, tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Terus mencoba maju untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat dan berguna untuk yang lainnya. Tidak ada yang tidak mungkin, karena itu saya akan tetap mencoba.

2 thoughts on “Contoh Geguritan Tema Pahlawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.