Contoh Geguritan Tema Percintaan

Posted on

Contoh Geguritan Tema Percintaan

1. “TRESNAKU – TRESNAMU”

Rikala kori dakbukak byak
Kaya sinamber gelap lepat

Iki tenan apa ngimpi ?
Sliramu jumeneng nyunggi katresnan
Panggah ora owah
Dinodhog rasa jroning dhadha
Meh wae aku kantaka.
Angenku daklarak ing pangumbaran
Telungpuluh loro warsa kepungkur
Kangmas,
Rasa tentrem rinengkuh ing astamu
Edhum nyawang sorot netramu
Aku katrem, aku kasmaran

Engga wektu jumangkah mlaku
Tresnaku-tresnamu dadi rangu
Kelindhes wektu
Daktantang daktanting ora maelu
Sansaya adoh lumayu
Tangeh anggonku bakal ngluru

Kangmas,
Tresnaku tresnamu ginubel wektu
Lawase padha paprentahan Orde Baru
Wis kukut, wis kemput …
Nadyan nora bisa nyawiji
Nanging tresna aji lan suci, tresna sejati
Bakal dakrukti nganti tumekeng janji.

2. “KEPRANAN”

Sawengi datan bisa nendra
Sarira lungkrah tanpa daya

Kagodha angen-angen nyata
Wewayang gumawang aneng netra
Kelingan pait madu esemnya
Renyah gujenge gawe getering nala

Sareh sabar sikepnya
Njalari ati iki tan kuwawa endha
Nadyan kahanane wus yuswa
Nanging isih katon jatmika
Watak berbudi bawaleksana
Tansah sih mring sapadha-padha
Yekti pribadhi kang utama

Hmm…baya sapa ta priyangga kang dakcandra?
Yeku sang prabu Darmakusuma
Ratu gung binathara
Ing praja ” Ujaring Kandha ”
Ing endi kuwi papannya?
Embuh, aku dhewe tan uninga.
Lha…..?

3. “TANDHA KASTRENANKU”

Wiwit kok tulisake tresna iku.
Manuk-manuk kepodang padha geguyonan
Ing pang-pang godhonge waru.
Ijo enom lelagone langit biru.
Srengenge isuk kang mlethek ing ati sumunar.
Martakake dhina bakal ora kamendungan…

Wiwit kok kandhak’ake tresna iku.
Liwat kali dhak kintirake prau godhong pring.
Amrih bisa lelayaran aneng segaranining atimu…
Apepayon langit ing pucuking alun.
Banjur dak tunggu tekane nggawa warta.

Wiwit kok kidhungake tresna iku….
Apa aku kudu lumaku sadhuwure angin lan segara.
Njupuk kembang srengenge kang mlethek.
Banjur dak slempitake ing kupingmu.
Kareben nambahi brantaning ati….

Sanjerone ati iki,Yayi…
Ana panandhang,kirane mung kowe kang bisa mangerteni.
Liwat getering angin kang sumilir.
Sadawaning laku lan sepi tak ceritakake.

Yen ta…samengko bakal NYAWIJI

4. “JODHOKU”
(Zahrotun Nurul Fatmi)

Sliramu sing saiki tak tresnani
Apa ya sliramu …?
Sing arep ngerteni aku salawase
Apa ya sliramu?
Sing arep njaga aku salawase
Apa ya sliramu ?
Sing arep nuntun aku marang dalan kang becik
Apa ya sliramu ?
Sing arep melu ngrasakake bungah lan rekasaku
Apa ya sliramu?
Sing sesuk arep dadi kanca uripku
Dhuh Gusti
Paringana pitedah kanggo aku
Apa iya iki jodhoku ?

Gambar Gravatar
Dimulai dari nol, tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Terus mencoba maju untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat dan berguna untuk yang lainnya. Tidak ada yang tidak mungkin, karena itu saya akan tetap mencoba.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.