Contoh Geguritan Tema sekolah

Posted on

kumpulan geguritan bahasa jawa bertema sekolah

1. “Sekolahku”

Bangunanmu kang megah
Madeg sakulone alun-alun Purbalingga
Dadi tujuwane siswa-siswa
Sing arep golet ilmu kanggo sangu tuwa

Saben dina
Aku tansah ana njero ruanganmu
Ngrungokake piwulange bapak ibu guru
Apa sing kudu digugu lan ditiru

Tambah dina tambah marem atiku
Sekolah neng SMA Negeri Satu
Sing kawentar gurune
Sing kawentar prestasine

2. “Sekolahku”

Bangunanmu kang megah
Madeg sakulone alun-alun Purbalingga
Dadi tujuwane siswa-siswa
Sing arep golet ilmu kanggo sangu tuwa

Saben dina
Aku tansah ana njero ruanganmu
Ngrungokake piwulange bapak ibu guru
Apa sing kudu digugu lan ditiru

Tambah dina tambah marem atiku
Sekolah neng SMA Negeri Satu
Sing kawentar gurune
Sing kawentar prestasine

3. “SEKOLAHANKU”

Sekolahanku..
Panggonan anggonku golek ilmu
Sekolahanku …
Diwulang dening Bapak-ibu Guru

Sekolahanku ..
Sinau, maca buku
Ing Panggonan iki
Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

Ing panggonan iki
Aku diajari marang kanca aja srei
Diparingi PR kanggo gladhen
Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

Aku percaya ..
Sanajan abot kudu dilakoni
Kabeh mau kanggo kepentingan pribadhi
kareben ngesuk dadi wong kang aji
miguna tumprap bangsa lan nagari

4. “Sabtu Bersih”

Dina Setu ing wanci enjang
Suasono Tasih katon Remeng
Katambah Kluruk pitik kang gayeng
Katon Siswa SMP kang Nggrengseng

Wanci Sekolah miwiti pasinaon
Katah siswa kang sami pitakon
Sabtu enjang kagem lingkungan kemawon
Kerja bakti resek pasinaon

Namung tekat saiyeg saeka kapti
Yambut gawe bareng kanthi senengen ati
Tansah sehat kang diupadi
Lingkungan sekolah kang tetep asri

5. “SEKOLAHKU”

Sekolahku…
Seneng rasane atiku
Ndeleng sekolahku
Sing resik lan asri

Ana kebon – kebon sing ijo royo – royo
ngrenggani endahe taman
edhum lan tentrem rasane atiku
ngerasakake apike sesawangan sekolah

Saben esuk ndakrasakakke bun seger ing dhadhaku
ndakrasakake kahanane sekolah sing tentrem iki
sing ndadekake aku semangat sinau.

Gambar Gravatar
Dimulai dari nol, tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Terus mencoba maju untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat dan berguna untuk yang lainnya. Tidak ada yang tidak mungkin, karena itu saya akan tetap mencoba.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.